Obowiązek informacyjny FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK sp. z o.o

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Słowiańskiej 11F (zwaną dalej LASTRIK), e-mail: info@lastrik.com ;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celu zawarcia i wykonywania umowy i ewentualnego dochodzenia przez LASTRIK od Pani/Pana praw. Przetwarzanie jest więc niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 pkt b rozporządzenia) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, tj. dochodzenia praw (w tym roszczeń), ich obrony przez administratora danych (art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia);

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, obsługi serwisowej po-serwisowej i reklamacyjnej, dochodzenia przez administratora danych jego praw, ich obrony;

4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem złożenia oferty handlowej i/lub zawarcia i wykonania umowy. Tym samym jest Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.