Nie jesteśmy obojętni i mamy świadomość tego, że los naszej planety należy do nas wszystkich.
Każdego dnia wdrażamy kolejne działania, które mają na celu zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

LASTRIK wspiera i sam korzysta z nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań. W tym celu zamontowaliśmy Panele Fotowoltaiczne.

Energia pozyskana w ten sposób jest w całości pozbawiona negatywnych skutków dla środowiska. Nie generuje żadnych odpadów czy dymów ani hałasu.

Wg naszych szacunków o połowę ograniczymy zużycie energii elektrycznej, która w Polsce w głównej mierze produkowana jest z węgla.

Tak chronimy środowisko naturalne.