Aluminium/aluprof

MB-45MB-59SMB-59S CASEMENTMB-70MB-60MB-70 HIMB-78 EIMB-SR50MB-SR50 HIMB-86

  Downloadable

  Galeria

  En miljovennlig bygning, ma ha en fasade med meget gode varmeisolerende egenskaper. Veggen MB-SR50 kan oppfylle stadig hoyere forventningene, bade fra arkitektens og investorens side. Na innforer vi en ny systemversjon, MB-SR50 HI, som har Uf verdien over profilsnittet, avhengig av glasstykkelse, mellom 0,85 og 1,23 W/m2K.

  Egenskapene sa gode som disse er blitt oppnadd ved utskiftning av HPVC isolasjonen til PE isolasjonen, preget av en veldig lav lambdaverdi (spesifikk varmeledningsevne) og andre hoye parametre for isolasjonsevnen til hele konstruksjonen. Ogsa tetningen og pakningene er bedre i sammenlikning med standardversjonen.

  MB-SR50 HI kan kombineres med glasstykkelse mellom 26 og 44 mm. Bortsett fra den hoye varmeisoleringsevnen, er konstruksjonen preget av meget gode parametre for lufttetthet (klasse AE(1050)) og regntetthet (klasse RE 1200). Vindtetthet er 2400 Pa.

  MB-SR50 HI er blitt testet i Avdeling for Lette Skillevegg og Glassfelter ved Institutt for Byggeteknikk og i februar 2008 fikk systemet sertifikatene nr 351/2008/E oraz 351/2008/E.