Aluminium/aluprof

MB-45MB-59SMB-59S CASEMENTMB-70MB-60MB-70 HIMB-78 EIMB-SR50MB-SR50 HIMB-86

  Downloadable

  Galeria

  Basert pa et bredt utvalg av profiler, kan arkitekter og byggherrer planlegge mest utfordrende prosjekter nar det gjelder glass- og alukonstruksjoner.

  Systemet anvendes ved lette glassvegger – forhengsfasader, utfyllingsvegger og glasstak, overlys og andre konstruksjoner.

  Utformingen til profilene muliggjor bygging av estetiske fasader med tynn seksjonering, samtidig dom den garanterer holdbarhet og varighet.

  Sakalt soft-line effekten er oppnadd takket vare avrundede ytre profiler i hjornene. Vi tilbyr to variasjoner av MB-SR50 – den vannrette og den loddrette linjen, der henholdsvis vannrett eller loddrett seksjonering er framhevet.

  Takket vare en sammenhengende termisk sperre samt profilerte glasslister i HPVC, har konstruksjonene meget gode parametre nar det gjelder varmeisolering for den gjennomsiktige delen, iht. DIN 4108 RMG 2.1 til 1. Ved standardglassfelt parametrene for rammen er UR=2.21[W/ (m2*K], som gir tilfredsstillende temperaturer pa den indre soyleoverflaten ~10 °C og begrenser til minimum kondensasjon av damp pa elementene i aluminium.

  Ovekarmfeltet er konstruert lagvis ved bruk av ikke-brennbare metarialer som mineralull og gips/kartong plater. Takket vare det kan konstruksjonen, alt etter oppbygning, brannmotstandsklasse F0,25(EI15)NRO, F0,5(EI45)NRO.

  Spesialprofiler for vegger med vinkler i lodrett og vannrett snitt, dekklister og andre elementer brukt i konstruksjonen eliminerer begrensninger i bygningens utforming. Ogsa trengs det ikke anvende soyler med vinkler.