Aluminium/aluprof

MB-45MB-59SMB-59S CASEMENTMB-70MB-60MB-70 HIMB-78 EIMB-SR50MB-SR50 HIMB-86

    Downloadable

    Galeria

    ALUPROF S.A. har i noen ar tilbudt systemer av innvendige brannskillevegger med dorer MB-45F som har brannmotstandsklasse E30. I 2003 introduserte de en nyere, mer avansert system MB-78EI, som har branntette og brannisolerende egenskaper. Systemet tilfredstiller polske og europeiske krav for konstruksjoner som danner sikre omrader under evakuering.

    Systemet MB-78 EI anvendes til konstrukjson av innvendige eller utvendige brannsperrer med enkel eller to-floyet dor med brannmotstandsklasse EI15, EI30, EI45 lub EI60, iht. Standarden PNB- 02851-1:1997. Dette systemet er i stor grad kompatibelt med vinduer og dorer i systemene ALUPROF – MB-45, MB-60 i MB-70 (felles profiler og detaljer, beslag, behandling osv.). Konstruksjonen til MB-78 EI er basert pa profiler i aluminium med termisk sperre.

    Konstruksjonsdybden er 78 mm. Profilene preges av en lav U-verdi takket varet envendelse av spesielt profilerte termiske sperrer, 34 mm bredde. Systemet muliggjor innsetting av alle vanlige typer brannglass (fra 13 til 49 mm). Kan ogsa brukes til flere varianter av royktette konstruksjoner. Undersokelser ved Institutt for Byggeteknikk i Warszawa viser at produkter i dette systemet preges av meget gode lydisolerende egenskaper (opp til 40 dB).