Aluminium/aluprof

MB-45MB-59SMB-59S CASEMENTMB-70MB-60MB-70 HIMB-78 EIMB-SR50MB-SR50 HIMB-86

  Downloadable

  Galeria

  MB-70 systemet er et moderne aluminiumssystem som anvendes til utforing av utvendige konstruksjonsdeler som trenger termisk isolering og lydisolering f.eks.: ulike typer av vinduer, dorer, vindfangere, butikkvinduer, tredimensjonale kontruksjoner, osv.

  Systemprofilene har en trekamret oppbygging. Konstruksjonsdybden pa vindusprofilene er: 70 mm (vindusrammen), 79 mm (floyen), og dorene henholdsvis: 70 mm og 70 mm. Slike dybder av profilene til vindusrammen og floyen gir et inntrykk av en enkel overflate fra utsiden etter lukkingen – i tilfelle vindu og et inntrykk av bearbeidete overflater av floyen og vindusrammen – i tilfelle dorer. Utformingen av profilene gjor det mulig med slanke og holdbare vindus- og dorkonstruksjoner.

  MB-70 systemet er preget av en utmerket U-verdi av koeffisienten for varmegjennomgang takket vare anvendelse av termiske sperrer og pakninger. Dette har en stor betydning na for tiden da det legges stadia storre vekt pa energibruk og miljovern. Uf-verdien for konstruksjonene i MB-70 systemet, avhengig av de anvendte profiler og tilbehor er fra 1,5 til 2,39 W/(m2*K). I systemet har det blitt anvendt profilerte omega-formede termiske sperrer med en bredde pa 34 (vinduer) og 24 (dorer) mm av polyamid forsterket med glassfiber. Utformingen av sperrene oker fastheten av profilene i forhold til flate Sperrem og gjor det lettere a avvanne profilene som med det samme sikrer en riktig termisk isolering i alle varforhold. Termiske sperrer anvendt i vinduene har i tillegg en tetning pa skjotestedet av profilen og sperren og utvekster som deler inn kammeret mellom aluminiumsprofilene indre og ytre i tre deler.

  Tettheten sikres takket vare anvendelse av spesielle pakninger av tokomponenters EPDM syntetisk gummi: helstopt og cellegummi, noe som garanterer motstand mot aldring under mange ars bruk og en veldig god termisk isolering. MB-70 er det forste systemet, der det har blitt brukt slikt materiale til utforelse av den sentrale pakningen.

  Systemet muliggjor anvendelse av rutesett med tykkelser fra 21 mm til 57 mm i vindusfloy og fra 12 mm til 48 mm i faste vinduer og dorfloy. Et sapass vidt omfang av tykkelsene pa utfyllinger garanterer en mulighet for bruk av alle typiske og uvanlige ruter.