Aluminium/aluprof

MB-45MB-59SMB-59S CASEMENTMB-70MB-60MB-70 HIMB-78 EIMB-SR50MB-SR50 HIMB-86

  Downloadable

  Galeria

  MB-60 et moderne system i aluminium, anvendt for kompliserte realisasjoner pa utsiden av bygget, som krever meget god varmeisolasjon og lydisolasjon. Brukes for eksempel for ulike typer av vinduer, dorer, vindfanger, montre, andre konstruksjoner.

  Systemprofilene har en trekamret oppbygging. Konstruksjonsdybden pa vindusprofilene er: 60 mm (vindusrammen), 69 mm (floyen), og dorene henholdsvis: 60 mm og 60 mm. Slike profildybdene til vindusrammen og floyen gir et inntrykk av en enkel overflate fra utsiden etter lukkingen – i tilfelle vindu og et inntrykk av bearbeidete overflater av floyen og vindusrammen – i tilfelle dorer. Utformingen av profilene gir slanke og holdbare vindus- og dorkonstruksjoner.

  Profilene, bl.a. vindusrammene, floy, lekter kan boyes. Takket vare dette far man en mulighet til a utfore ulike typer enkelte buer og mer kompliserte buekonstruksjoner.

  MB-60 er preget av en utmerket U-verdi for varmegjennomgang takket vare anvendelse av termiske sperrer og pakninger. Profilene oppfyller tekniske krav for materialegruppen 2.1 (vinduer) og 2.2 (dorer) iht. Stamdarten DIN 4108.

  I systemet har det blitt anvendt profilerte omega-formede termiske sperrer med en bredde pa 24 (vinduer) og 14 (dorer) mm av polyamid forsterket med glassfiber. Utformingen av sperrene oker fastheten av profilene i forhold til flate sperrene og gjor det lettere a avvanne profilene som med det samme sikrer en riktig varmeisolering i alle varforhold.

  Termiske sperrer anvendt i vinduene har i tillegg en tetning pa skjotestedet av profilen og sperren og utvekster som deler inn kammeret mellom aluminiumsprofilene indre og ytre i tre deler. Terskelprofilen i HPVC og EPDM pakningene garanterer en meget dog varmeisolasjon av floyene og gode parametre for regn- og luftgjennomgang.

  Et vesentlig kjennetegn ved systemet er dets nare sammenheng med systemene MB-45 og MB-70. Det er forutsatt kompatible elementer for disse systemene, som bl.a. glasslister, hjorneelementer, tettelister, pakninger mot glass og mot profilspor, felles beslagsystem, hengsler, og felles teknologiske prosesser, for eksempel sammenfoyning av lekter og karmer/poster, liming i hjornene, utskjaringer o.a. Takket vare den slags teknologiske forening, generell utforming av produktene fra ulike systemer, er nesten identisk, bade nar det gjelder innsiden og utsiden.