Aluminium/aluprof

MB-45MB-59SMB-59S CASEMENTMB-70MB-60MB-70 HIMB-78 EIMB-SR50MB-SR50 HIMB-86

  Downloadable

  Galeria

  MB-59S systemet anvendes til utforing av utvendige konstruksjonsdeler som trenger termisk isolering og lydisolering f.eks.: ulike typer av vinduer, dorer, vindfangere, butikkvinduer, osv. Konstruksjonsdybden pa vindusprofilene er: 45 mm (vindusrammen), 54 mm (floyen), og dorene henholdsvis: 45 mm og 45 mm. De utvendige overflatene til disse profilene danner én overflate. Konstruksjonsdybden pa dorprofilene er den samme bade for vindusrammer og floy og er 50 mm.

  Inntrykket av forblending av floyene og vindusrammen kan da ses bade pa innsiden og utsiden. Nesten alle vindus- og dorprofiler har en trekamret konstruksjon, der det sentrale kammeret er et isolasjonskammer mellom termiske sperrer. Takket vare en slik losning ble det mulig med slanke, rimelige og stive profiler. Et sammenkoblingssystem med en termisk sperre muliggjor anvendelse ev tofargete profiler – ulike pa innsiden og pa utsiden av faseden. I MB-59S har det blitt anvendt profilerte omegaformete termiske sperrer i polyamid forsterket med glassfiber. En slik utforming av
  termiske sperrer garanterer en veldig god termisk isolering og en riktig avvanning av profilenes indre kamre.

  Profilene i MB-59S systemet oppfyller tekniske krav for materialegruppen 2.1 iht. DIN 4108. De anvendte utfyllinger kan ha en tykkelse fra 4 mm til 40 mm i vindusfloyene, i dorene, butikkvinduer og i faste vinduer: fra 4 mm til 31 mm.

  En av de basiske fordelene ved MB-59S systemet er en stor valgfrihet i tilpasning av beslag og mater de kan monteres pa. Konstruksjonen av dorprofilene, takket vare anvendelse av spesielle riller, gjor det mulig a montere ulike typer av hengsler uten bearbeiding, som f.eks. mortise henglser, samt kroker og bolter. Dorene kan ogsa vare utstyrt i tradisjonelt monterte utvendige henglser. Vindusprofilene har profilerte riller med slike dimensjoner som gjor det mulig a montere rammebeslag og koblinger i henhold til EURO standarden, bade med tanke pa aluminiumvinduer og kunststoffvinduer. Slike losninger muliggjor montering av beslag fra de fleste kjente produsentene.

  En vesentlig fordel ved denne konstruksjonen er ogsa muligheten for boyning av profilene og utforing av ulike typer av buer og buekonstruksjoner.