Aluminium/aluprof

MB-45MB-59SMB-59S CASEMENTMB-70MB-60MB-70 HIMB-78 EIMB-SR50MB-SR50 HIMB-86

  Downloadable

  Galeria

  MB-45 er et moderne aluminiumssystem brukt til utforing av innvendige og utvendige konstruksjonsdeler som ikke behover varmeisolering f.eks.: ulike typer av skillevegger, vinduer, dorer ( bade dorer som skyves manuelt og automatisk), svingdorer, vindfangere, butikkvinduer, kasseposter, utstillingskasser, tredimensjonale kontruksjoner.

  Konstruksjonsdybden pa vindusprofilene er: 45 mm (vindusrammen), 54 mm (floyen), og dorene henholdsvis: 45 mm og 45 mm. Slike dybder av profilene til vindusrammen og floyen gir et inntrykk av en enkel overflate fra utsiden etter lukkingen – i tilfelle vindu og et inntrykk av bearbeidete overfalter av floy og vindusrammen – i tilfelle dorer. Utformingen av profilene gjor det mulig med slanke og holdbare vindus- og dorkonstruksjoner.

  En vesentlig fortrinn med MB-45 systemet er muligheten for boyning av profilene, bl.a. vindusrammene, floy, lekter, noe som tillater utforing av ulike typer av buer og buekonstruksjoner. Tettheten er sikret ved bruk av spesielle pakninger i EPDM syntetisk gummi, som garanterer motstand mot aldring under mange ars bruk.

  Et sarpreg av systemet er at det er sterkt knyttet til vindu- og dorsystemene MB-45D, MB-45FD, MB-60 i MB-70. Allsidigheten og attraktiviteten av systemet okes i nar man tar i betraktning muligheten til a velge mellom forskjellige losninger og varianter i tilfelle ulike kontruksjonsdetaljer, f.eks. tetning av den nedre dorfloyen, tetninger i skyve- og svingdorer, formen pa rutelistene, formen og hoyden pa dorkarmene.

  Systemet muliggjor anvendelse av rutesett med tykkelse fra 2 mm til 35 mm i vindusfloyene og fra 2 mm til 26 mm i faste vinduer og dorfloyene.