Historikk

1969 mars Opprettelse av et byggefirma

1969 -1982 Byggefirmaet i drift: byggearbeider, renovasjoner, rekonstruksjoner, leveranse

1982 Produksjon av byggematerialer under navn PPH Lastrik startet

1994 Forste kontakter med leverandorer av pvc profiler

1995 januar Avgjorelse om a starte produksjon av pvc vinduer

1995 september Produksjon av vinduer i Schuco System startet

1996 april Produksjon i system Plastmo, forste vinn pa et offentlig anbud.

1996 mai Samarbeid med GU-gruppen inngatt

1997 desember Fabrikken flytter til en ny hovedsete

1999 mars Produksjon av aluminiumsprofiler i systemet Metalplast Bielsko startet

1999 september Avgjorelse om produksjon i Schuco systemene eksklusivt

2001 Produskjon i systemet Corona AS 60 med koekstrudert pakning

2001 november (- 2002 mars) Ombygging av kontorene og utstillingssalen

2002 mai Sertifikat av oppfylte kvalitetskrav i henhold til Teknisk Attestasjon (AT nr 371/2002)

2002 august Innforing av ny teknologi for PVC-sveising av midtpost

2002 september Vinn av det storste offentlige anbudet i regionen – ZBM Koszalin (2900 vinduer) med verdi pa 1,7 mill. PLN

2003 mai Innvilgning av Sertifikat «Et godt vindu» (Dobre Okno)

2004 januar Oppstart av produksjon av vinduer og dorer i aluminium, system Aliplast

2004 mars 35. arsdag av firmaetablering

2005 januar Produksjon av renovasjonssystemer og monoblock

2005 mars Systemer med sentralt handtak i produksjon – franske vinduer

2005 juli Robert Zwierzchoniewski blir den nye eier av FOID Lastrik

2006 april Kontrakt med PARP (Polsk Agentur for Bedriftsutvikling) for finansiering av en ny, moderne produksjonslinje (vinduer)

2006 september Oppstart av en ny rense- og sveiselinje; produksjonskapasitet utvidet med 50%

2007 januar Salgsavdelingen utvidet, Lastrik soker nye markeder

2007 februar Produksjon av systemene HS Schueco CT70 satt i gang

2007 mars Leveranse av vinduer nord for polarsirkelen – til Tromso i Norge

2007 mars Implementasjon av et fem-kammers blyfri system: Foris-Plustec

2007 mai Utvikling av salgsnettverk nord i Frankrike

2008 januar Ny produktkatalog (2. utgave, utvidet) i 5 sprak: (polsk), fransk, tysk, engelsk, spansk, italiensk.

2008 februar Produksjon av 6-kammers system Schueco Si 82 startet

2008 mars Utvikling av salgsnettverket i Tyskland – kontrakter med regionale forhandlere

2008 april Maskininvestering: produksjon av aluminium

2008 april Kjop av en moderne maskin til automatisert produksjon av dorer, produksjonskapasitet pa dette feltet utvidet med 100%.

2008 juni Samarbeid med ROTO – leverandor av byggbeslag

2008 september-november Sertifisering av CT70 og Si82

2008 desember Oppstart av produksjon av et nytt, fem-kammers renoveringssystemet Ct70-reno i forbindelse med ettersporsel pa markedene i Frankrike og Sveits

2009 mars firmaets 40-ars jubileum