PVC/CT 70 HS

HEVE- SKYVEDOR

Corona CT 70 HS: Heve-/ skyvedorer i PVC-U brukt i utgangene til terasser, balkonger og i vinterhager. En gjennomtenkt konstruksjon av det flerkamrede profilet i kunststoff, dybden pa konstruksjonen 70 mm og varme sammenfoyde glassruter bidrar til at Corona CT 70 HS systemet nar en veldig hoy varmeisolering anvendt i moderne vinduskonstruksjoner (Uw <= 1,4 W/m2K). Dorterskelen i Heve-/ skyvedorer er varmeisolert. Dette betyr at den innvendige siden blir termisk separert fra den utvendige siden. Et nyskapende system av tetninger garanterer en maksimal beskyttelse mot vind, tetthet mot regninndrev og en optimal lydisolering. Et sikkert beslagsystem oppfyller de hoyeste krav angaende innbruddsbeskyttelse.

Corona CT 70 HS pa et oyeblikk:

  • Lav terskel
  • En optimal plassering av isotermer betyr perfekt varmeisolasjon, som blir oppnadd bl.a. takket vare anvendelse av varmesperrer i terskelprofilen og i profilene som forsterker konstruksjonen
  • Flerkamret teknologi i alle konstruksjonsdeler
  • Til tetting av kritiske konstruksjonsdeler brukes det EPDM pakninger av hoyeste kvalitet, f.eks. ved tetting av midtdelen mellom to floy brukes det en tetningspute
  • Luftinfiltrasjon i klasse 4 i henhold til normen EN 12207 (motstandsklasse C)
  • Tetthet mot regninndrev: i klasse 8A i henhold til normen EN 12208
  • CT70 HS tillater anvendelse av flere typer av apningslosninger. Da far man ubegrensede muligheter for sammensetning av komponentene : -2-, 3- og 4- dels dorer med faste og bevegbare floy
  • Lofte/skyvebeslag og lofte-skyve-vippe

 

Corona CT 70 HS – fargekonseptet:
Det store utvalget av farger og profiler gjor det mulig a oppfylle alle onsker og tekniske krav til utforming av visse vinduskonstruksjoner. Vi gir deg et utvalg av mer enn 20 forskjellige foliefarger og flere tredekorer, som igjen kan legges pa én eller begge sider av profilen. Dette tillater en maksimal frihet i utforing og planlegging.