Fabrikk

Om oss: FABRIKK AV VINDUER OG DORER LASTRIK (fork. FOID Lastrik) har vart uavbrutt i drift og aktiv pa byggemarked siden 1969, da den ble etablert som familiebedrift av Stefan Zwierzchniowski. Som sett er den et av de eldste private bedrift i regionen.

FOID LASTRIK har beskjeftiget seg med produksjon av vinduer og dorer i PVC basert pa det tyske systemet Schueco International siden 1995, og siden 2007 har tatt i bruk et annet, blyfri system, Foris-Plustec.

I 1998 begynte vi produksjon i aluminium i Aluprof system, og i 2004 startet vi ogsa Aluplastbasert produksjon.

FOID Lastrik har ar etter ar oket antall av produserte vinduer, samt sitt prosentemessige andel i PVC og aluminiums dor- vinduproduksjon bade i det narmeste omradet og pa utenlandsmarkedet. Fra begynnelsen av har vi konsekvent brukt moderne losninger nar det gjelder organisering av produksjonen, materialer av hoyeste kvalitet, ikke minst har vi lagt merke til en stadig modernisering av var maskinpark. Vi sorger for a oppna best mulig kvalitet og ufeilbarlighet av vare produkter.

Som folge av disse retningslinjene, produktene vare far meget gode vurderinger pa alle europeiske
markeder.

Var kvalitetspolitikk med motto «Kvaliteten er gratis, det er reperasjoner og garantisaker som koster» fulgte til at vi deltok i undersokelser ved Institutt for Byggeteknikk i Warszawa (ITB) og oppfylte krav i henhold til Teknisk Godkjenning (nr 371-2002) for systemet Corona AS 60 i 2002. Ogsa var vi med i initiativet Godt Vindu som har som sitt formal a fremme bedrifter sarlig fokuserte om kvalitetssikring. I 2008 kjorte vi full testing for a bevise at profilsystemene CT 70 og SI 82 star i henhold til EU harmonisert standard …PLN… og kunne merke produktene med CEmerket. Disse handlingene setter oss uten tvil blant de fa mest ansvarlige produsentene i Polen som er i stand til a ta seg av spesielt krevende teknologiske oppgaver, bade lokalt og internasjonalt sett. Dynamisk okning av salg til EOG pavirket det faktum at har vi i lopet av de tre siste arene innfort flere innovative produksjonslosninger, ikke kjent eller brukt i Polen for. Vi er en av de mest innovative bedriftene innen bransjen i regionen.

Na driver vi med produksjon av pvc vinduer i 16 Schueco og 2 Foris-Plustec subsystemer. Vare nyskapende losninger er blitt belonnet med prisen Koszalinski Produkt Roku (Arets Produkt i Koszalin), tildelt av Hoved Teknisk Organisasjon i Polen (NOT). Per i dag eksporterer vi til 11 europeiske land. Salg til utlandet utgjorde 48% av omsetningen i 2008. Planer for 2009 innebarer okning av eksportsalg opp til 70%.

Bedriften var er ansett av sine storste handelspartnere som en solid og palitelig partner. Respekt og forstaelse for felles handlinger og ideer har vi bearbeidet tilsammen gjennom mangearige kontakter. Vare ledere er aktive ikke bare pa det forretningsmessige, men ogsa har tatt noen veldedige formal og sa godt som de kan, gir stotte til ulike hjelpeorganisasjoner. Vi er ogsa med i regionens okonomiske selvstyre og pa den mate bidrar vi til okonomisk utvikling i byen og i omradet. Herr Robert Zwierzchniowski har i mange ar vart medlem i Radet ved Industriog Handelskammer i Koszalin, aktuelt i posisjon visepresident.