Aluminium/aluprof

MB-45MB-59SMB-59S CASEMENTMB-70MB-60MB-70HIMB-78EIMB-SR50MB-SR50 HIMB-86

  Pobieranie

  Galeria

  Systemy MB-70HI, MB-70US HI i MB-70CW HI charakteryzują się bardzo niskimi wartościami współczynnika przenikania ciepła Uf. Izolacyjność termiczna ram tych systemów jest znacznie większa niż izolacyjność ram systemów bazowych.
  Wszystkie profile zespolone wchodzące w skład systemów „HI” posiadają specjalne elementy podnoszące izolację termiczną.
  Podwyższenie izolacji termicznej uzyskuje się poprzez umieszczenie w centralnej, izolacyjnej komorze, powstałej przez połączenie przekładkami termicznymi profili aluminiowych, specjalnych wkładów izolacyjnych. Wkłady te dzięki niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła obniżają przepływ ciepła przez tą komorę. Centralne położenie wkładów ogranicza również konwekcję jak i promieniowanie termiczne. Wkłady termiczne, ze względu na cechy materiału, z którego są wykonane nie mogą być poddawane procesom lakierowania proszkowego i anodowania. Montaż ich musi się, więc odbywać po wykonaniu tych procesów. Specjalne wkłady termiczne umieszczone są również w przestrzeni między szybą, a profilem zespolonym
  skrzydła lub ościeżnicy. W celu zapewnienia bardzo dobrej odporności na przeciekanie wody dolną krawędź szyby uszczelnia się dodatkowo sznurem EPDM i silikonem.
  Parametry wytrzymałościowe kształtowników jak i maksymalne gabaryty konstrukcji systemów „HI” są takie same jak te, które można uzyskać dla analogicznych kształtowników systemów MB-70, MB-70US i MB-70CW.
  Łączenia profili wykonuje się tak samo jak w systemach bazowych. Zastosowane uszczelki, listwy przyszybowe jak i systemy okuć również pochodzą z tych systemów. Szczegółowe informacje na powyższe tematy zawarte są w katalogach produkcyjnych systemów MB-70, MB-70US i MB-70CW.