Fabryka

FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV LASTRIK (w skrócie FOID Lastrik) jako przedsiębiorstwo prywatne, założone przez Stefana Zwierzchoniewskiego i istnieje nieprzerwanie od 1969 roku działając w branży budowlanej, jako firma rodzinna . FOID Lastrik jest więc jedną z najstarszych działających firm prywatnych w regionie.

FOID LASTRIK od 1995 roku zajmuje się produkcją stolarki okiennej i drzwiowej PCV w niemieckim systemie Schueco International.

W 1998 roku rozpoczęliśmy produkcję ślusarki aluminiowej w systemie Aluprof a od 2004 roku Aliplast.

FOID Lastrik rokrocznie zwiększa ilość wyprodukowanych okien, a także swój procentowy udział w rynku stolarki PCV i aluminiowej nie tylko w najbliższym regionie ale przede wszystkim za granicą.

Konsekwentnie od początku stosujemy nowoczesne rozwiązania w organizacji produkcji, materiały o najwyższej jakości . Stałe unowocześniamy i modernizujemy park maszynowy, a także dbamy o uzyskiwanie wysokiej jakości i niezawodności naszych produktów.

Efektem naszych działań jest bardzo wysoka ocena jakości naszych produktów na wszystkich rynkach w Europie.

Nasza polityka jakości wg. hasła, że „jakość jest za darmo a naprawy i reklamacje kosztują”, zaowocowała w 2002 roku badaniami w ITB stolarki do Certyfikatu na Zgodność z Aprobatą Techniczną (nr 371/2002) do systemu Corona AS 60 oraz udziale w inicjatywie „Dobre Okno” promującej firmy szczególnie dbające o jakość swoich produktów. W roku 2008 przeprowadziliśmy kompleksowe badania systemów CT 70 i Si 82 na zgodność z Normą Zharmonizowaną EU..PLN…. umożliwiające znakowanie swoich produktów znakiem CE. Powyższe działania niewątpliwie stawiają nas w gronie nielicznych w Polsce najbardziej odpowiedzialnych producentów, potrafiących stawić czoła nawet szczególnie wymagającym, technologicznie zadaniom w kraju i za granicą.

W ciągu ostatnich 9 lat w związku z rozwojem sieci sprzedaży do krajów Wspólnoty Europejskiej wprowadziliśmy do produkcji wiele nowatorskich rozwiązań do tej pory nie stosowanych w Polsce. Jesteśmy jednym z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w swojej branży w regionie. Obecnie produkujemy stolarkę okienną pcv w 16 subsystemach Schueco. Za swoje innowacyjne rozwiązania zostaliśmy docenieni nagrodą Naczelnej Organizacji Technicznej – Koszaliński Produkt roku.

FOID Lastrik eksportuje stolarkę do 11 krajów europejskich. Eksport w 2008 stanowił 48% łącznych obrotów przedsiębiorstwa. W 2009 roku udziału eksportu w ogólnej sprzedaży fabryki wzrósł do 78% a w roku 2010 do ponad 87%. W roku 2011 udział eksportu w ogólnej sprzedaży zajmował ponad 90 % a w obecnym roku stanowi 99 % ogólnej sprzedaży.

Nasze przedsiębiorstwo jest postrzegane przez swoich wieloletnich partnerów handlowych, w szczególności naszych odbiorców i dostawców jako solidny i godny zaufania partner. Szacunek i zrozumienie wspólnych interesów wypracowaliśmy razem poprzez wiele lat kontaktów handlowych.

Kierownictwo przedsiębiorstwa obok działalności typowo biznesowych zajmuje się działalnością charytatywną, wspierając w ramach swoich możliwości różne organizacje niosące pomoc najbardziej potrzebującym.

Działalność społeczna w ramach samorządu gospodarczego stanowi także wkład kierownictwa przedsiębiorstwa w rozwój gospodarczy miasta Koszalina i regionu. Pan Robert Zwierzchoniewski jest wieloletnim członkiem Rady Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej oraz jej aktualnym Wiceprezydentem.

Zrealizowane projekty unijne:

Projekty Unijne Lastrik